Cyflwyno rhwyd ​​gabion

Gellir defnyddio rhwyd ​​Gabion ar gyfer cynnal llethrau, cynnal pwll sylfaen, rhwyd ​​gabion concrit wedi'i chwistrellu ar wyneb y graig, llystyfiant llethr (gwyrddu), ffensys ynysu rheilffyrdd a phriffyrdd, a gellir eu gwneud hefyd yn gewyll a matiau net ar gyfer afonydd amddiffyn gwrth-sgwrio, argaeau a morgloddiau, yn ogystal â chewyll a ddefnyddir i gau cronfeydd dŵr ac afonydd. Trychineb mwyaf difrifol afonydd yw dinistrio glannau afonydd gan ddŵr, achosi llifogydd, achosi colli bywyd ac eiddo ac erydiad pridd yn enfawr. Felly, wrth ddatrys y problemau uchod, mae defnyddio rhwydi gabion wedi dod yn un o'r atebion gorau, a all amddiffyn gwely a glan yr afon yn barhaol.

13

1. Gall strwythur hyblyg addasu i newidiadau mewn llethr heb gael ei ddifrodi, ac mae ganddo well diogelwch a sefydlogrwydd na strwythur anhyblyg;

2. Gallu gwrth-sgwrio cryf, wrthsefyll cyflymder llif dŵr uchaf o 6m / s;

3. Mae'r strwythur yn ei hanfod yn athraidd dŵr ac mae ganddo oddefgarwch cryf i effeithiau naturiol a hidlo dŵr daear. Gellir dyddodi'r solidau crog a'r silt yn y dŵr yn y pentwr creigiau, sy'n ffafriol i dyfiant planhigion naturiol ac yn raddol adfer yr amgylchedd ecolegol gwreiddiol.

Gwneir y rhwyd ​​gabion ar ffurf gwifren haearn neu rwyll wifrog polymer, a all atgyweirio'r garreg yn y safle iawn. Mae'r cawell gwifren yn strwythur wedi'i wneud o wifren wedi'i bletio neu wedi'i weldio. Gellir electroplatio'r ddau strwythur hyn, a gellir gorchuddio'r blwch gwifren plethedig â PVC hefyd. Gan ddefnyddio craig galed sy'n gwrthsefyll y tywydd fel llenwad, ni fydd yn torri'n gyflym oherwydd traul y sinc yn y blwch cerrig neu'r gabion. Mae gan y gabions â gwahanol fathau o gerrig bloc nodweddion gwahanol. Gellir cyd-gloi'r cerrig amlochrog yn dda, ac nid yw'n hawdd dadffurfio'r cawell carreg sydd wedi'i lenwi â nhw.

Mewn peirianneg tirwedd, mae amddiffyn llethrau priffyrdd, amddiffyn arglawdd argae ac adfer llethrau mynydd serth bob amser wedi bod yn cur pen i beirianwyr a thechnegwyr. Am nifer o flynyddoedd, maent wedi bod yn archwilio dull darbodus a chyfleus a all nid yn unig fodloni gofynion amddiffyn mynyddoedd a thraeth sefydlog, ond hefyd gyflawni effaith gwyrddu'r amgylchedd. Yn raddol, dechreuodd y dechnoleg hon ddod i'r wyneb, technoleg cymhwyso rhwydi gabion ecolegol.

Mae'r cynhyrchion rhwyd ​​gabion yn amrywiol, yn cael eu defnyddio'n bennaf ar gyfer amddiffyn llethrau a waliau cynnal, amddiffyn pontydd, amddiffyn afonydd, amddiffyn gwelyau priffyrdd, amddiffyn llethrau ochr, gwella llethr glannau afon ecolegol a phrosiectau eraill.


Amser post: Awst-08-2020